Home » » jalani hidup dengan sederhana.

jalani hidup dengan sederhana.

Keadaan dunia ini penuh kenikmatan, banyak pilihan, penuh rupa, banyak warna. Semua itu bercampur-baur dengan kecemasan dan kesulitan hidup. Dan adalah sebahagian dari dunia yang berada dalam kesukaran.

Anda tidak akan pernah menjumpai seorang teman, suami, sahabat, tempat tinggal atau pekerjaan yang padanya tidak terdapat sesuatu yang menyulitkan. Bahkan, kadangkala justeru pada setiap hal itu terdapat sesuatu yang buruk dan tidak anda sukai. Maka dengan itu, padamkanlah panasnya keburukan pada setiap itu dengan dinginnya kebaikan yang ada padanya. Itu kalau mahu selamat dengan adil dan bijaksana. Kerana setiap luka ada harganya.

 Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya dua hati yang saling berlawanan, dua jenis yang saling bertolak belakang, dua kubu yang saling bertentangan dan dua pendapat yang bertentangan, yang baik dengan yang buruk, kebaikan dengan kerosakan, kebahagiaan dengan kesedihan. Dan setelah itu, Allah akan mengumpulkan semua yang baik, kebagusan dan kebahagiaan itu di syurga. Adapun yang buruk, kerosakan dan kesedihan akan dikumpulkan di neraka.

"Dunia adalah terlaknat. Semua yang ada didalamnya terlaknat, kecuali zikir (ingat) kepada Allah, dan sesuatu yang dapat mendekatkan hamba kepadaNya, serta orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat." (Al-Hadith)

Maka jalanilah hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada, jangan larut dalam khayalan dan jangan anda menerawang ke alam imaginasi. Hadapi kehidupan ini apa adanya; kawallah jiwa anda untuk dapat menerima dan menikmatinya! Bagaimanapun, tidak mungkin semua teman tulus kepada anda dan semua perkara sempurna dimata anda. Sebab, ketulusan dan kesempurnaan itu ciri dan sifat kehidupan dunia. 

-Petikan dari buku "La Tahzan" karya Dr. 'Aidh bin 'Abdullah Al-Qarni

Share

0 nEw cmNt rCvD: